Call to action

PRIVACY STATEMENT REGEON

ARTIKEL 1: PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

REGEON kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van REGEON, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contact formulier op de website aan REGEON verstrekt. REGEON kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

ARTIKEL 2: WAAROM REGEON GEGEVENS NODIG HEEFT

REGEON verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doelen:

  • Om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt
  • U te kunnen informeren over wijzigingen van diensten en producten.
  • Om uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit bouwtechnische dienstverlening.
  • Het afhandelen van betalingen.

ARTIKEL 3: HOE LANG REGEON GEGEVENS BEWAART

REGEON bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

ARTIKEL 4: DELEN MET ANDEREN

REGEON verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

ARTIKEL 5: IN KAART BRENGEN WEBSITE BEZOEK

Op de website van REGEON worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. REGEON gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.
REGEON maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan REGEON te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

REGEON heeft hier geen invloed op. REGEON  heeft Google geen toestemming gegeven om via REGEON  verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

ARTIKEL 6: GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@regeon.nl. REGEON zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

ARTIKEL 7: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

REGEON neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van REGEON maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door REGEON verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met REGEON op via info@regeon.nl, www.regeon.nl is een website van REGEON.  

REGEON is als volgt te bereiken:

Vestigingsadres: Wateringweg 43 te Haarlem
Inschrijvingsnummer handelsregister: 000006265235
Kamer van Koophandel: 82382743
Telefoon: 023 – 303 64 99
E-mailadres: info@regeon.nl