“Het is onze missie om vastgoedonderhoud voor alle betrokkenen inzichtelijker en efficiënter te maken.”

De huidige tijd vraagt om uiterst praktische, transparante en universeel bruikbare informatie, waarmee inzicht wordt verkregen in de specificaties & conditie van woningen en gebouwen.

Zowel vastgoed eigenaren/-beheerders als vastgoed onderhoudsbedrijven hebben een sterke behoefte aan de reductie van inspanning (dus kosten) in het beheer-en onderhoudsproces van vastgoed.

Wij inventariseren, inspecteren en visualiseren vastgoed om tot een plan te komen, waarbij het benodigde onderhoud zo efficiënt mogelijk uitgevoerd kan worden. 

Daarbij zorgen wij ervoor dat de vragen van onze opdrachtgevers in de onderhoudsplannen visueel worden beantwoord. Adviezen, rapportages, begrotingen en tekeningen zijn voor alle betrokken partijen helder, transparant en begrijpelijk. Dit zowel voor de portfoliomanager als voor de uitvoerende vakspecialisten. Dat leidt tot vermindering van de onderhoudskosten en een verbeterd inzicht op het eindresultaat.

Naast een praktische ondersteuning leveren wij consultancy en procesadvisering bij RGS-trajecten. Wij adviseren en ondersteunen vastgoedeigenaren en vastgoedonderhoudsbedrijven bij het inrichten en vormgeven van hun RGS-proces.

Hieronder hebben wij onze activiteiten gevisualiseerd: