Call to action

Inventariseren

Woningen en gebouwen bestaan uit verschillende materialen met elk een eigen afmetingen en onderhoudsbehoefte. Inspecteren en calculeren begint met het inventariseren en inzichtelijk maken van de hoeveelheden aanwezige (gevel-) elementen. Als werkmethodiek gebruiken wij de NEN 3699. Deze inventarisatie vormt de basis voor het inzichtelijk maken van resultaatgerichte meerjarenonderhoudsplannen. (MJOP)

De meetgegevens worden inzichtelijk en visueel herleidbaar gemaakt op foto’s of tekeningen.

REGEON kan meetgegevens aanleveren op de volgende manieren:

  • ‘Statische’ uittrekstaten met meetgegevens, in pdf of Excel.
  • ‘Dynamische’ uittrekstaten filterbaar in Excel op complexniveau, gevelniveau, situering, elementniveau, materiaaltype etc.
  • Digitale maatvoering op tekening
  • Meetgegevens gekoppeld aan visualisaties en Excel.

Statische uittrekstaten

Meetgegevens verwerkt in pdf of Excel.

Dynamische uittrekstaten

Filterbaar in Excel op complexniveau, gevelniveau, situering, elementniveau, materiaaltype etc.

Digitale maatvoering

Op tekening

Gekoppelde meetgegevens

De meetgegevens worden weergegeven d.m.v. visualisaties en Excel.