Call to action

Visualiseren

REGEON onderscheidt zich door het visualiseren van onderhoudsmaatregelen. Dit vanaf de initiatiefase t/m de beheerfase. Wij laten daadwerkelijk zien wat de conditie van woningen en gebouwen op enig moment is.

Schades in gevelkozijnen, metselwerk, constructies, gevelbetimmeringen en andere houten gevelelementen kan een enorme risicopost zijn bij de financiële exploitatie van vastgoed. Gezien het feit dat onderhoud aan houten gevelelementen doorgaans een aanzienlijk deel van de onderhoudsbegroting omvat, is de beheersbaarheid van die kostenpost essentieel. Optimaal inzicht in de omvang en intensiteit van de gebreken en vooral de juiste oplossing(en) zijn dan essentieel om het onderhoud beheersbaar (dus betaalbaar) te houden. Daarnaast komt dat uiteindelijk ook de kwaliteit en de bewoners/gebruikers tevredenheid ten goede.

Daarom rapporteren wij op uiterst praktische, transparante en universeel bruikbare wijze. Zo wordt vastgoedonderhoud voor alle betrokkenen inzichtelijker en efficiënter. Dat is ons streven. Op basis van onze jarenlange praktijkervaring hebben wij een manier van rapporteren ontwikkeld, waarmee per bouwdeel de staat van onderhoud in één oogopslag inzichtelijk wordt. Doormiddel van onder andere kleurgebruik, het vastleggen van meetgegevens en het plaatsen van opmerkingen komt er in één document zicht op de benodigde (onderhouds)werkzaamheden.

Zo hebben zowel de portfoliomanager als de vakspecialisten die het werk uitvoeren, de actuele staat van onderhoud en de uit te voeren maatregelen helder en volledig in beeld. Een stuk efficiënter en wel zo inzichtelijk.

Voorbeeld visualisatie